Przejdź do treści

ARS, czyli jak dbać o miłość?

ARS, czyli jak dbać o miłość?

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze).
CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów, narkotyków.
ADRESACI PROGRAMU
Młodzież szkół ponadpodstawowych
PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI
I. Ars vivendi- sztuka życia
Dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychotropowych
II. Ars amandi - sztuka kochania
Uświadomienie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi
III. Ars generandi - sztuka rodzenia
Kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Uświadomienie  wpływu substancji psychotropowych na rozwój zarodka i płodu.
 
MATERIAŁY DO POBRANIA: