Przejdź do treści

Kontakt i mapka dojazdu

Kontakt i mapka dojazdu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. centrala: (29) 644 06 80;   tel. sekretariat: (29) 644-07-15;   fax: (29) 745-34-50
e-mail: ostrow@psse.waw.pl
Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy:
693 063 573 (proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

Płatność za badania na konto nr 47 1010 1010 0115 1422 3100 0000

 

Adres do naszej skrytki E-PUAP:
/h164j1ppkm/SkrytkaESP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/h164j1ppkm
 
Kontakt do poszczególnych sekcji:

Komórka organizacyjna

Kierownik

Telefon

E-mail

Oddział Nadzoru

Oddział Nadzoru (ON)

Anna Ambroziak

29 644 06 80

w. 35

a.ambroziak@psse.waw.pl

Sekcja Higieny Komunalnej (HKN)

Andrzej Kaczyński

29 644 06 80

w. 48

hkn.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (BŻ)

Renata Malec

29 644 06 80

w. 51

bz.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Higieny Pracy oraz Chorób Zawodowych (HPN)

p.o. Emilia

Choroszewska

29 644 06 80

w. 47

hpn.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Epidemiologii (EPN)

Hanna Szczesna

29 644 06 80

w. 46

epn.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (HDiM)

Małgorzata

Czarnowska

29 644 06 80

w. 52

hdim.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Promocji Zdrowia (PZ)

p.o. Elżbieta Pęksa

29 644 06 80

w. 39

pz.ostrow@psse.waw.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ZNS)

 Anna Kuklińska

29 644 06 80

w. 74

zns.ostrow@psse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny

Oddział Laboratoryjny (OL)

p.o. Mieczysława

Chrostowska

29 644 06 80

w. 44

ol.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych (HKL)

Bożena Sadowska

29 644 06 80

w. 58

hkl.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Laboratoryjna Mikrobiologii Lekarskiej (EPL)

Lidia

Stachacz

29 644 06 80

w. 70; 59

epl.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy (HPL)

Elżbieta Budzisz

29 644 06 80

w. 56

hpl.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Podłoży (OPL);

 

Henryka Prusak

29 644 06 80

w. 43; 59

opl.ostrow@psse.waw.pl

Administracja  i System Jakości

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości (J)

Mieczysława

Chrostowska

29 644 06 80

w. 44

sj.ostrow@psse.waw.pl

Główny Księgowy (GK)

Agnieszka

Bagińska

29 644 06 80

w. 50

gk.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Księgowości i Spraw Pracowniczych (SKP)

Krystyna

Daszkiewicz

29 644 06 80

w. 34; 53

skp.ostrow@psse.waw.pl

Sekcja Administracyjno-Organizacyjna (SAO)

Zbigniew Kwiatkowski

29 644 06 80

w. 37; 38

sao.ostrow@psse.waw.pl

Radca Prawny (RP)

Grażyna Wiercioch

29 644 06 80

w. 49

rp.ostrow@psse.waw.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretariatu (S)

Ewelina Ojdanowska

29 644 06 80

w. 31; 35

ostrow@psse.waw.pl

Samodzielne Stanowisko Higieny Pracy (BHP) oraz Ochrony Przeciwpożarowej (PPOŻ)

 

29 644 06 80

w. 49

bhp.ostrow@psse.waw.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Archiwizacji (A), Obrony Cywilnej i Obronności (OC)

Małgorzata Smakosz

29 644 06 80

w. 54

iod.ostrow@psse.waw.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Informatyzacji (INF)

Zbigniew Kalata

29 644 06 80

w. 54

it.ostrow@psse.waw.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora  Ochrony Danych (IOD)

 

Małgorzata Smakosz

29 644 06 80

w. 54

iod.ostrow@psse.waw.pl