Przejdź do treści

Sekcja Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy

Sekcja Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy

Sekcja Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy

Kierownik Sekcji: Elżbieta Budzisz

Kontakt: tel: (29) 644 06 80 wew. 56

e-mail: hpl.ostrow@psse.waw.pl

Oferta badań wykonywanych przez Sekcję Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy

Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej - Sekcja Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy oferuje Państwu wykonanie badań:

Środowiska pracy:
  • pobieranie próbek i oznaczanie stężeń czynników chemicznych
  • pobieranie próbek i oznaczanie stężeń frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu 
  • pobieranie próbek włókien respirabilnych
  • Pomiary hałasu słyszalnego
  • Pomiary drgań ogólnych i miejscowych
  • Pomiary mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
  • pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach

Wykaz badań akredytowanych 

Powietrza wewnętrznego (w pomieszczeniach)
  • pobieranie próbek i oznaczanie zawartości związków organicznych
  • pobieranie próbek i oznaczanie zawartości związków nieorganicznych

Wykaz badań nieakredytowanych objętych systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025