Przejdź do treści

Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych

Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych

Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych

Kierownik Sekcji: Bożena Sadowska

Kontakt: tel: (29) 644 06 80 wew. 58

e-mail: hkl.ostrow@psse.waw.pl

Oferta badań:

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody:

  • przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • powierzchniowej, wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
  • z basenów kąpielowych,
  • z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli opartych na wodach powierzchniowych.

Wykaz badań akredytowanych wody

Wykaz badań nieakredytowanych wody

Badania parazytologiczne piasku

(Badania nieakredytowane, nie objęte systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025)
Lp.Nazwa oznaczanego parametruIdentyfikator metody badawczej
1.Obecność jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp., Trichuris sp., 
Ascaris sp.
Wytyczne metodyczne do oceny sanitarnej gleby pod kątem obecności pasożytów wg. metody Dada (1979)
zmodyfikowanej przez Borecka (2016) - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Badania mikrobiologiczne powietrza wewnętrznego

(Badania nieakredytowane, nie objęte systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025)

Badania powietrza wewnętrznego (w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi) obejmują mikroorganizmy, których źródłem mogą być: powietrze atmosferyczne, nieprawidłowa eksploatacja i lokalizacja pomieszczeń, wentylacja, klimatyzacja, ludzie i zwierzęta.

Lp.Nazwa oznaczanego parametruIdentyfikator metody badawczej
1.Liczba bakterii, drożdży i pleśniPB-HK-16 wyd. 4 z dn. 18.09.2015