Przejdź do treści

Oferta Badań

Oferta Badań

Badania laboratoryjne wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025 i dobrą praktyką laboratoryjną a jakość świadczonych usług potwierdzona w krajowych /międzynarodowych badaniach biegłości i/lub porównaniach miedzylaboratoryjnych.