Przejdź do treści

Dobrowolne wycofanie produktu pn. SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych naturalny 100%, numer partii E411

Dobrowolne wycofanie produktu pn. SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych naturalny 100%, numer partii E411

Aktualizacja ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności z dnia 19.12.2019

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2954 ± 857 µg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 8937 ± 1787 µg/kg.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych naturalny 100%, 500 ml

Wyprodukowano dla – Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

Numer partii – E411

Data minimalnej trwałości – 15.10.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Italmex Warszawa Sp. z o.o. po otrzymaniu wyników badań ww. produktu dobrowolnie rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku, poinformowała swoich odbiorców oraz wstrzymała kolejne zamówienia i zwróciła bieżące przesyłki produktu do producenta. Dodatkowo przedsiębiorca we własnym zakresie zlecił kolejne badania produktu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorców.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

Wróć