Przejdź do treści

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w województwie mazowieckim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w województwie mazowieckim

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w okresie od 16 do 31 stycznia 2020 r. na terenie woj. mazowieckiego zgłoszono i zarejestrowano 54 333 zachorowań na grypę oraz podejrzeń zachorowań na grypę, tj. zachorowań grypopodobnych i ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych. Jest to o 8 484 zgłoszeń mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy w drugiej połowie stycznia 2019 r. zarejestrowano 62 817 ww. zachorowań. We wskazanym okresie 161 osób skierowano do szpitali.

W samej Warszawiezgłoszono łącznie w okresie od 16 do 31 stycznia 2020 r. 4 841 przypadków zachorowań (w analogicznym okresie w ubiegłym roku w Warszawie było ich 4 777).

Statystyka zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:

Wiek
(ukończone lata)

Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań

Ogółem

w tym osoby skierowane do szpitala

0-4

12 159

68

5-14

13 992

31

15-64

23 275

42

65 i więcej

4 907

20

Razem

54 333

161

Tab.1 Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę wg. wieku chorych w okresie 16-31.01.2020 r.

Dane pochodzą z poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (PSSE), które otrzymują meldunki epidemiologiczne z placówek medycznych – głównie z przychodni i ośrodków zdrowia.

Zgłoszenia od lekarzy przekazywane są za pośrednictwem organów państwowej inspekcji sanitarnej do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), który publikuje dane ogólnopolskie na stronie: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm.

Dane porównawcze z poszczególnych tygodni przedstawia poniższy wykres:

Okres sprawozdawczy (nr kolejnego meldunku)

Sezon

2018/2019

2019/2020

1-7 IX (9A)

7 810

6 655

8-15 IX (9B)

10 975

9 756

16-22 IX (9C)

15 921

15 667

23-30 IX (9D)

16 736

22 829

1-7 X (10A)

20 456

21 610

8-15 X (10B)

22 078

24 017

16-22 X (10C)

20 319

20 229

23-31 X (10D)

18 224

25 049

1-7 XI (11A)

22 058

20 862

8-15 XI (11B)

19 974

18 464

16-22 XI (11C)

18 611

17 843

23-30 XI (11D)

21 655

18 143

1-7 XII (12A)

21 184

20 777

8-15 XII (12B)

21 427

20 335

16-22 XII (12C)

20 421

21 104

23-31 XII (12D)

19 741

26 454

1-7 I (1A)

25 275

17 530

8-15 I (1B)

26 070

19 134

16-22 I (1C)

23 580

21 493

23-31 I (1D)

39 237

32 840

Tab.2 Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę wg. tygodniowych meldunków epidemiologicznych.

W województwie mazowieckim od 1 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. zgłoszono łącznie
400 791 przypadków zachorowań, 
mniej o 10 963 przypadków w porównaniu do analogicznego okresu (1 września 2018 r. – 15 stycznia 2019 r.), kiedy liczba zgłoszonych zachorowań wynosiła
411 754.

Szczepienia

Do okresu zwiększonego występowania przeziębień i zachorowań na grypę warto się przygotować. Najskuteczniejsze są szczepienia. Zaleca się je wszystkim osobom (po ukończeniu 6 m. ż.), które chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań do szczepienia. Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą ochroną przeciw niebezpiecznym powikłaniom pogrypowym, takim jak: zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, zawały serca czy udar mózgu.

Bardzo ważną grupą są pracownicy ochrony zdrowia, którzy powinni szczepić się każdego roku. Dotyczy to zwłaszcza osób, które kontaktują się bezpośrednio z pacjentami z grupy ryzyka, tj. małymi dziećmi czy pacjentami z zaburzeniami odporności. Lekarze i pielęgniarki powinni dawać przykład swoim pacjentom, znajomym i rodzinie!

 

Ogólne zalecenia

W okresie infekcji należy regularnie wietrzyć pomieszczenia, omijać duże skupiska ludzi. Wirusy przeżywają na różnych powierzchniach nawet do 48 godzin. Mogą być na poręczach w autobusach czy na klamkach – dlatego należy często myć ręce. W miarę możliwości należy unikać długiego przebywania w zamkniętych, ogrzewanych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Niesprzyjające warunki to także częste zmiany temperatury prowadzące do przegrzewania lub wychłodzenia organizmu.

Grypa

to choroba o ostrym przebiegu spowodowana zakażeniem układu oddechowego wirusem grypy. Zachorowania u ludzi wywołują typy A i B wirusa grypy. Typ A dzieli się na podtypy w zależności od rodzaju 2 białek na powierzchni cząsteczki wirusa: hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). Grypę sezonową najczęściej wywołują wirusy podtypów H1N1 i H3N2 (w niektórych sezonach H1N2), w mniejszym stopniu wirus grypy B. To z tych typów wirusa produkowane są szczepionki przeciwko grypie sezonowej.

Przebieg choroby

W grypie rozwój choroby jest szybki. Średnio po 48 godzinach pojawiają się objawy, które trwają w przypadku grypy ok. 1-2 tygodni. Przebieg choroby w grypie może być od łagodnego po ciężki i na pierwszy plan wybijają się objawy ogólnoustrojowe o dużym nasileniu.

Objawy grypy:

  • gorączka – w grypie objawem charakterystycznym jest wysoka gorączka (powyżej 380C), która trwa średnio 3-4 dni
  • ból głowy – intensywny, silny
  • ból gardła – rzadko
  • uogólniony ból mięśni i stawów – o dużym nasileniu
  • nieżyt nosa (katar) – występuje sporadycznie i nigdy nie jest tak intensywny jak w przeziębieniu
  • kichanie – w grypie czasami
  • kaszel – ma charakter suchy i napadowy,
  • osłabienie, wyczerpanie – wczesne i bardzo nasilone oraz może się przeciągać nawet do 2-3 tygodni

W przypadku wystąpienia ww. objawów należy zgłosić się do lekarza.

Należy także ograniczyć kontakt z innymi ludźmi oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny: zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania metodą "w zgięcie łokcia”, stosować chusteczki jednorazowe i niezwłocznie je wyrzucać, często myć ręce!

 

Dane źródłowe:
Sprawozdania tygodniowe z PSSE woj. mazowieckiego
www.szczepienia.pzh.gov.pl
www.mp.pl

Wróć