Przejdź do treści

Bezpieczne Wakacje 2020

Bezpieczne Wakacje 2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej również w tym roku włączyła się w realizację ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne Wakacje ", której celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku.

W ramach akcji, pracownicy Promocji Zdrowia wraz z Policją w czerwcu i lipcu przeprowadzili 15 zajęć edukacyjnych w placówkach organizujących letni wypoczynek. Na spotkaniach podejmowano tematy dotyczące zdrowego stylu życia w tym: zasad postępowania podczas pandemii koronawirusa SARS- CoV-2, profilaktyki chorób odkleszczowych, poparzeń Barszczem Sosnowskiego, zapobiegania zatruciom pokarmowym, zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych (w tym profilaktyka czerniaka) oraz zapobiegania wypadkom i urazom. W czasie spotkań ze starszą młodzieżą poruszano dodatkowo zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, tytoniu i e-papierosów.

Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży organizowano w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, Ośrodkach Wypoczynkowych w Broku, Bibliotekach Publicznych w Ostrowi Mazowieckiej i Broku.

Podczas wszystkich spotkań edukacyjnych poza prelekcjami i pogadankami organizowano także konkursy wiedzy, eksponowano plakaty i prowadzono rozdawnictwo materiałów informacyjno – edukacyjnych związanych z bezpiecznymi zachowaniami w czasie wakacji.

W załączeniu fotorelacja z akcji.

Wróć